Một vị trí buổi chiều

06.06.2015
Đinh Thị Như Thúy
<p>vui sướng vì đường về cơn mưa tràn ngập</p> <p>hả hê chảy trôi</p> <p>hả hê nuốt từng giọt ấm</p> <p>sau buổi chiều cá mòi xếp hộp</p> <p>lịch sự mim mím miệng cười</p> <p>lịch sự thấm rìn rịn mồ hôi</p> <p>kiên nhẫn chờ vỡ toang ánh sáng</p>

Một vị trí buổi chiều

chiều có giới hạn

thủ đoạn, xảo trá vô hạn

đêm có giới hạn

kiểu cọ, vênh váo vô hạn

biển có giới hạn

nông cạn, dốt nát vô hạn

phi lí mãi đến chẳng còn phi lí nữa

 

ào ạt đường về có cơn mưa

hào phóng ném muôn ngàn giọt lành

hào phóng phục sinh màu lá

ào ạt cá mòi phập phồng mang thả

những bọt khí tròn trong suốt

mơ đại dương xa xa xa

 

ngày mai lại quăng mình vào hộp

cưỡng bức mình một vị trí buổi chiều

N.T.N