Mê hội Bài chòi - Lê Anh Dũng

20.06.2019

Ai mê chơi hội bài chòi

Để cho con nít khóc lòi rún ra

Nỗi niềm đồng vọng gần xa

Xưa con níu áo theo bà chơi xuân

Mê hội Bài chòi - Lê Anh DũngXum xoe khoe mới áo quần

Bu quanh chú Hiệu bên đình hô thơ

Ầm ầm, Thái tử phất cờ

Dì Nghèo, Nọc Thược , Học Trò, Bạch Huê

 

Rộn ràng phố dậy nhà quê

Có ba ngày Tết đam mê bài chòi

Ai rong ruổi ai lạc loài

Bài chòi thao thiết mong hoài ngày xưa

 

Vắng bài chòi Tết như thừa

Ủ thương ấp nhớ u hoài lòng ta


L.A.D