Thức dậy – Thơ Nguyễn Minh Hùng

08.05.2017

Anh bước cùng bóng mình bóng cây
lầm lũi nhớ cơn mê gập ghềnh chật hẹp
nhớ không gian nhiều bụi cát
gót chân bỏng rát trên đường
Con đường dẫn đến đâu tìm gì ở đâu
phía chân trời mấy cánh thiên di lả đi trong chiều tắt
phía em gió lùa khăn rơi không buồn nhặt
phía mùa thu màu nắng chót vội vàng đi 

Thức dậy – Thơ Nguyễn Minh Hùng

Còn biết có trông cậy vào em khi thức dậy

dẫu em đang lặng yên hạt sương đêm ấp ủ cánh đồng

anh chạy giữa tháng - năm - con - người nôn nao cơn khát

mưa thủng thỉnh rơi sông suối nhọc lòng

 

Thức dậy chợt biết mình mất ngủ

giấc mơ này nối vào giấc mơ kia nối cả vào sự thật

những mỏm núi cao

những thảo nguyên cỏ mật

những mồ hôi khuya lơ ướt át bình minh

 

khi không còn thức dậy được nữa

hãy lay dậy những ôm ấp trong anh còn biết trở mình...

 

N.M.H