Thơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

21.06.2018

Con chừ trống vắng mẹ ơi
Dâng tràn nỗi nhớ thương lời ru xưa
Nhà mình gió lọt phên thưa
Cơm đồng trộn nắng chan mưa thấm lòng
Mùa nghiêng bóng mẹ long đong
Tuổi con ngầy ngợm. Thềm đồng sắt se

Thơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Chừ về vịn bóng hàng tre
Mẹ ơi ! Con gọi nào nghe thấy gì


Nhớ ngày nhắm mắt mẹ đi

Hiền như chiếc lá biệt ly cuối mùa

 

Nuốt vào hồn những xót chua

Nỗi buồn chạm mặt phên mưa ngậm ngùi

 

Thơ con lõm kẽ hiên đời

Kính dâng hồn Mẹ. Đất trời linh …loang…

 

 N.H.S