Mẹ gọi - Thơ Lê Huy Hạnh

23.02.2018

Đã nhiều đêm con mơ
Mẹ gọi ra đồng
Gánh mạ nặng
Lại bốn bề mưa xối
Gánh mạ nặng
Con làm sao gánh nổi
Mẹ chờ
Thương con
Xót ruột
Mẹ la 

Mẹ gọi - Thơ Lê Huy Hạnh

Những tháng năm rong ruổi chiến trường xa

Đồng đội của con

Người còn

Người mất

Đồng đội của con

Có ai đêm đêm lòng không thầm nhắc

Không thầm gọi Mẹ

Mẹ ơi !

 

Đã nhiều đêm con mơ

Dù chỉ khoảnh khắc thôi

Mà xa xót

Mà rưng rưng khóc Mẹ

 

Đã nhiều đêm con mơ

Mẹ gọi ra đồng...

L.H.H