Thơ Nguyễn Hoa

27.09.2013
...

Việc của ngày: người với người, trời với chim và đất với hoa

mẹ bền bỉ tựa mặt trời rừng rực

mẹ bền bỉ tựa mặt trời đêm đêm vẫn thức

dõi ánh sáng của mình lặng lẽ tới trăng sao

....

Thơ Nguyễn Hoa


M

 

Năm tháng chiến tranh dài

mẹ gánh trên vai

đậu xuống sống lưng mẹ

mẹ dõi cha đi vầng trăng cuối bể

vầng trăng soi đầu núi bây giờ!

 

Các con đi theo vì sao tuổi thơ

sao trời bắc, sao trời nam hạt màu màng gieo vãi

năm tháng chiến tranh dài có bao giờ mẹ kể lại

cửa mở thâu đêm cho sao sáng trở về.

 

Việc của ngày: người với người, trời với chim và đất với hoa

mẹ bền bỉ tựa mặt trời rừng rực

mẹ bền bỉ tựa mặt trời đêm đêm vẫn thức

dõi ánh sáng của mình lặng lẽ tới trăng sao

 

 

Không đề

 

Kể cả lúc công việc nhiều vướng bận

Nỗi khổ đau lời trách - sấm xuống đầu

Kể cả lúc em yêu là duy nhất

Cũng xoay lưng vì một lẽ không đâu.

 

Và đêm nữa rộng dài hun hút gió

Sao trời rơi xao xác lá vườn cây

Càng hoang vắng khi không còn mẹ nữa

 

Tôi vẫn cầm bút lên lẩy bẩy thế này

Và con chữ hồn người hây hẩy hiện

Vẫn trong veo nhận tận lõi đắng cay!                                                           N.H