Không đề – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

21.08.2017

Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
Răng rắc
Tiếng côn trùng nghèo giấc ngủ
Tha thẩn em
Bong bóng vỡ rạn dày nước mắt...
Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
Rêu rắc
Thời gian có đợi chờ ai không phía tầng tầng mây kín
Núi có ầm ào đến tiềm tiệp màu mây
Em vẫn trong như biển
Xanh một màu thủy chung

Không đề – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Nhốt nỗi buồn lại để ngưng niềm vui lên

khuôn mặt

Khuất lấp chân trời

Mỏi đôi chân

Mỏi ánh mắt

Hướng về miền không gió

Nhốt nỗi đau lên hình hài đêm đợi bình minh bừng sáng

Trăm bậc cửa đa mang

Màu trời chiều vô tận

Nối nhớ đóng băng em

Bốn bức tường chắn hết mọi suy nghĩ bao dung

Mơ về hạnh phúc

Tiếng côn trùng mồ côi đêm nay đi qua em

bằng tí tách

Bên ngoài khung cửa

ướt nhèm đôi tình nhân

Có ai nhốt được trái tim em bằng anh

Khi mặt trời về bên kia núi

Bóng tối

Sâm sấp bàn chân.

 

N.T.A.Đ