Chiều hoa sen – Thơ Đức Quang

11.11.2016

Hoa đung đưa trong lời ru của gió

Bạn ân tình những lá non xanh

Đừng vội tàn mùa thu đến nhanh

Những lứa đôi đang nở.

Sao chỉ riêng mình ta thẩm nhớ

Đâu bùn non, rơm rạ, quê hương...

Chiều hoa  sen – Thơ  Đức  Quang

Sao chiều nay ta và hoa vấn vương

Những ký ức miền quê lặn lội.

Ta và hoa hình như có lỗi

Sao quẩn quanh ở chốn không người.

 

Đ.Q