Một dòng thác khôn – Thơ Ngân Vịnh

29.09.2012

Tôi chạy tới dòng Mê Kông tràn bờ

đá lởm chởm răng cưa

thác Khôn ngang mặt

nước bắn tóe tung trắng bạc

mặt trời trưa ùng ục sôi

Một dòng thác khôn – Thơ Ngân Vịnh

triệu năm nơi đây thử thách con người

ước mơ vượt lên cái chết

hun hút những xoáy nước cuộn tròn dốc ngược

một cánh chim

đâu đó một mái nhà

 

phút lặng yên tôi nhìn dòng sông xa

cảm giác con thuyền mỏng manh như chiếc lá

trước cả trăm thác đổ

không để cho người yếu bóng vía

vượt qua.

 

12-4-2010