Sinh nhật – Thơ Đinh Thị Như Thúy

31.08.2015

Cơn mưa chiều trái mùa

Rửa xanh từng mắt lá

Rằm tháng giêng

Quế trầm thơm hương lạ

Chờ một tiếng chuông reng

Lời chúc mừng giờ xa xôi quá

Sinh nhật – Thơ Đinh Thị Như Thúy

Phút giây thổi nến vụt qua

Sinh nhật đã thuộc về người khác

 

 

Đ.T.N.T