Chạm - Thi Nhung

27.11.2019

Chạm nhau ở phía cuối chiều

Tầng tầng lá khép lệch xiêu gió cuồng

Ta về uống ngụm trăng suông

Vân vê tà áo dường buông mặc đời.

Chạm - Thi NhungChạm nhau ở phía không lời

Đêm le lói một nụ cười rong rêu

Đêm hoang sâu hút trớ trêu

Vườn xưa sót mảnh trăng nghèo

khuyết hao.

 

Mấy mùa cho nhạt cơn đau

Nắng mưa thân phận nhuốm màu,

xa trông

Cải ơi xin hãy trổ ngồng!

Để ta cõng nắng qua sông cùng người.

T.N