Chiều Đại Nội - Thơ Mai Hữu Phước

18.04.2019

Giọt nắng chiều
Rúc trong màu xanh rêu
Trầm mặc xa xưa
Cổ kính, thiêng liêng chiều Đại Nội.

Thấp thoáng gót hài quý phái
Cõi trăm năm ai về mờ tỏ khói sương!
Gió gợn dòng Hương
Thuyền trôi qua bờ cổ sử.

Chiều Đại Nội - Thơ Mai Hữu Phước

Những Ông Chúa,

Những Bà Hoàng,

Hay lính giặc Chày Vôi quyết tử

Đã thành cổ tích muôn sau.

 

Cây ven thành trút lá về đâu ?

Mà xao xác tiếng ngày khép vội,

Ta áp ngực mình lên rong rêu Đại Nội

Trong bóng tối buông đầy

Ló dạng một vầng trăng...

 

M.H.P