Dạo khúc – Thơ Quang Tấn

04.03.2018

ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình

long lanh giọt nước tình duyên

nơi đó sau này thành sông thành biển

ai đã chèo thuyền vào cõi vô biên.

Dạo khúc – Thơ Quang Tấn

ở chỗ mà hương thơm của làn hơi thở

làm nở bừng tất cả những bông hoa

chiều nay là mây viễn xứ

một mai là gió giang hà

 

ở chỗ mà chiếc chìa khóa vàng rơi

từ đỉnh tháp xuống mù tăm

tôi một mình cúi xuống từ vực sâu

lời gọi âm thầm

 

ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình

long lanh giọt nước tình duyên

nơi này thành sông thành biển

nơi này anh đã yêu em

 

Q.T