Biển – Thơ Mai Linh

30.11.2017

Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy

Ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy

Chỉ có trăng suông thôi

Và gói thổi

Những nếp nhăn theo sóng bồi hồi

Biển – Thơ Mai Linh

Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy

Ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy

Chỉ có núi mờ mờ thôi

Trong mắt ta chìm nghỉm vệt chân trời

 

Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy

Ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy

Chỉ còn ta với chú dã tràng thôi

Những cái càng bé xíu đang hươ lên quyệt một nét cuối cùng vào nước mắt biển khơi

 

M.L