Bùa em sắc tím – Thơ Mai Hữu Phước

05.04.2016

Cái thuở mắc bùa em sắc tím 
Nghe hồn giấy mực tím yêu thương
Ngày đi qua nhẹ như là khói
Nhuộm tím môi thơm đến lạ thường.

Bùa em sắc tím – Thơ Mai Hữu Phước

Mùa cúc đã vàng xa lối phượng
Trăm năm lỗi nhịp phía chân trờ
Nẻo nào xuôi ngược trong đời rộng
Tao ngộ nghe chùng một tiếng rơi. 

Áo tím em làm thẹn nắng thu
Xua tan băng giá đỉnh xa mù
Có hay lữ khách chân chùn bước
Mây trắng chừng như thôi phiêu du. 

Phố bỗng thẫn thờ em bùa tím
Gót xưa đà điệu đến vô ngần
Ngàn sau nhoà nhạt màu son phấn
Còn tím lòng nhau đấy cố nhân!

M.H.P