Lá đợi – Thơ Trọng Quyết

10.09.2016

Anh đi qua bốn mùa rẫy

Dòng Nho Quế đầy lại vơi

Tiếng kèn ngủ im trong lá

Bốn mùa quên không lên môi.

Lá đợi – Thơ Trọng Quyết


Bếp than em cời giữ lửa,

Gối cũ màu, gối mới vừa thêu.

Vách núi thức ôm trong tiếng hú

Hội còn tan, nỗi nhớ trĩu cây nêu.

Làng bản chờ anh, cây đợi nắng

Bộ đội về, xuân cũng về theo

Câu “phướn”, câu “cọi” lên xanh thắm

Ấm môi rừng kèn lá ngất ngây reo.

 

T.Q