Bóng tối/máu/ ánh sáng (elegy to..) - Thơ Trần Phương Kỳ

02.07.2013

(xem tranh Robert Motherwell ở National Gallery of Art)

[tặng Thường Quán]

thế giới này chẳng phải thời nào cũng ảm đạm chia lìa chặt đứt

con người đến từ bóng tối/máu/ánh sáng

đọc trong đêm tăm một hừng đông

Bóng tối/máu/ ánh sáng (elegy to..) - Thơ Trần Phương Kỳ

ngọn lửa từ bàn tay rodin

đốt sáng bầu trời già nua nóc giáo đường cổ

 

+

đọc thấy trong màu đen cuồng nộ xô đẩy trên nền trắng lặng câm nhẫn nhục kia

          những tia máu hồng những sợi không trung những chân trời gãy

đọc thấy trên khối đen kia những nắm tay nhịp chân vượt qua lửa đắng

đọc thấy trên hình đen kia ngục tù gông cùm lằn xích xe tăng khí độc

lẩn khuất giữa bầu trời già cỗi                                một tia nắng hanh

                                                      lorca   lorca

vẫn tiếng thét “vào lúc năm giờ chiều**”

vẫn khối tường đen lố bịch dựng khắp nơi

 

+

bạn có thể kể một câu chuyện dịu dàng

về tình yêu và cái chết

bằng những mảng đen không màu

nghe đâu đó từ xóm nghèo tiếng cười con trẻ

đọc trong đêm tăm một hừng đông

con người đến từ bóng tối/máu/ánh sáng

 
                                          (Washington, D.C., 12 July 2012)

 

......

*đề tựa một sưu tập tranh của Motherwell

**thơ Lorca

T.P.K