Tưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

05.10.2017

Núi như ông già triệu năm tuổi

mây như râu tóc trắng trùm vai

có phải núi kia Hàn Mặc Tử

viết thư tình khóc kiếp trần ai

Tưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Có phải núi kia hồn Cụ Nguyễn

lấy đời Kiều để giải tâm-thân

có phải núi kia hồn Hữu Loan

nhọc nhằn đẩy xe chở chiều xiêm 

có phải núi kia hồn Phùng Quán

viết "Lời mẹ dặn" gửi muôn sau...

 

Và bao nhiêu núi bồng con đứng

dầu dãi nắng mưa đến bạc đầu

đôi bạn gọi tên hòn hạnh phúc

đây hòn nước mắt của riêng tôi

 

N.N.T.D