Tiễn mùa về xa ngái – Đinh Thị Như Thúy

05.09.2016

Đã viết những câu thơ màu hoàng lan tiễn mùa về xa ngái

thương chút ngọt ngào vướng lại thơm trang giấy ta cầm

 

Thôi thì chờ cây trắc trở nẩy mầm

bông hoa lãng quên có thật tiếc nhớ xót đau rồi mất 

Tiễn mùa về xa ngái – Đinh Thị Như Thúy

Rồi sẽ quên những vết chân ứa máu trên đường

tiếng chích chòe mỗi sớm mai trong lá

nắng lóng ngóng bên sông bao nụ cười quen lạ

 

Rồi quên

 

Thôi đếm mãi làm gì đàn bướm lạc bay quẩn quanh vai áo

văng vắng bóng mùa đi

 

Chiều Khánh Ly không ai chia cùng ta giọng hát não buồn

Giọt café mưa ướt.

Đ.T.N.T