YBrơm – Thơ Bùi Công Minh

03.02.2018

YBrơm nói
YBrơm rưng rưng nước mắt
YBrơm kể chuyện những lần gặp Bác
 Bây giờ Bác đã đi xa
 Bác đi xa lời thư gửi lại 
 Dặn bà con mình
 Gia-rai hay Ê-đê, Xê-đăng hay Ba-na, đều là con cháu Việt Nam
 Đều là anh em ruột thịt
 Sống chết có nhau
 Sướng khổ cùng nhau…

YBrơm – Thơ Bùi Công Minh

Người Tây Nguyên mình ngày xưa cái chữ không biết

Chưa hiểu đoàn kết nghĩa là sao.

Bác dạy YBrơm

Đoàn kết là như bó đũa,

Rút một cây là bị bẻ gãy rời

Kết thành bó, không sức nào bẻ được!

 

Từ đó,

dân làng bảo nhau

thề nắm chặt tay như bó đũa không tách rời,

Pháp thua, rồi Mỹ cũng đành thua hết.

Bây giờ có kẻ xấu bụng đang muốn rút từng chiếc đũa

Ba Na, Ê đê, Gia rai, Xê đăng…

Chúng ta thề trước thần linh, thề cùng trời đất

nguyện không để ai chia cắt đất thiêng này,

giữ lòng người như đá rừng nguyên khối;

không đưa dao cho ai cắt mối dây buộc chặt

                                       mối tình ruột rà máu mủ

quyết không để kẻ xấu bụng hòng thay đá đổi đất,

phản bội ông bà mẹ cha,

quên nương quên rẫy…

 

YBrơm nói, YBrơm hát,

Người Tây Nguyên hát,

Lá cây rừng hát,

Hát bài đại đoàn kết

đại thành công.

 

 

B.C.M