Nghĩa mẹ - Thơ Lê Huy Hạnh

11.05.2018

Có ai còn nhớ đến mẹ không ?

Cha vĩnh viễn xa những ngày đánh Pháp

Con mẹ vào Nam

Đứa hy sinh

Mất tích

Đứa Liệt sĩ

Vô danh

Yên nghỉ nơi nào

Nghĩa mẹ - Thơ Lê Huy Hạnh

Đứa thăm thẳm rừng sâu

Cùng biển thét gào

Chiến tranh qua đi

Mẹ còn gì nữa ?

 

Có ai còn nhớ tới mẹ không ?

Có ai cùng mẹ đêm đêm về thắp lửa

Thôi đừng

Thôi đừng

Thôi đừng hỏi nữa

Mẹ khổ đau chua xót mãi rồi

Xin hãy về gom góp sợi tóc rơi

Tóc mẹ trắng cho thời gian xanh mãi

 

Giá những đứa con cùng niềm vui trở lại

Chắc sẽ có người nhớ mẹ

Mẹ ơi!

 

L.H.H