Viếng mộ nguyễn du - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

21.10.2015

Bâng khuâng mây nước Giang Đình
Sông Lam nức nở chuyện tình trăm năm
Rất gần bỗng hóa xa xăm
Nguyễn Du rút ruột đời tằm nhả tơ
Dâu còn xanh xác tằm khô?
Mai sau còn nẫu lời thơ ru buồn
Có gì trong khói mưa tuôn
Sông Lam mờ mịt Tiền Đường mù khơi

Viếng mộ nguyễn du - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương


Cụ ơi! cũng một kiếp người
Cánh hoa bèo dạt mây trôi mãi còn
Phận nghèo đành bán luá non
Đèn màu phím dụ trăng tròn mất trinh
Nén nhang khóc một chuyện tình
Con xin lạy kiếp phù sinh Tiên Điền
Trăm năm thế sự đảo điên
Giang Đình cồn sóng triền miên theo về...N.N.T.D