Khi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quế

15.03.2015

Khi thế giới mở ra thì họ thu nhỏ lại

Không phải quốc gia

Mà là một tỉnh

Tỉnh thật mênh mông

       

Khi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quế

Huyện ư?

Và một thôn còn rất đông người

Họ thu về gia đình

Cũng ồn ào quá

Và bây giờ họ cố thu, thu lại

Nhỏ như một hạt cát, như một con ve

Để           

Chỉ

Chính

Mình

T.Q