Về thăm nội - Nguyễn Nho Thùy Dương

19.08.2019

Râm ran tiếng cười xóm nhỏ

bước xa muôn dặm con về

hình nội thuở nào lưng gập

giờ không sớm tối đường khuya

Về thăm nội - Nguyễn Nho Thùy Dương


thương nội

miếng trầu cay suốt tháng năm

cháu con lớn lên trăm ngả

gian nan nội với quê nhà

hương cau vườn nhà ai thơm

làm bước chân con bối rối

đói no từ bàn tay nội

mà nay khuất nội

nội ơi!

N.N.T.D