Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy Hòa

06.09.2018

Phiêu diêu cùng chiếc ghế mây

Một cây đàn với ngất ngây tơ lòng

Dặm trường nếm trải long đong

Vờn theo mây gió ngóng mong bóng hồng

 Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy Hòa

Vẳng lên tiếng vọng hư không

Từ trong cát bụi mênh mông suối đàn

Lặng trong câu hát chứa chan

Còn riêng mãi mãi miên man cõi tình.

 

V.D.H