Vấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

22.09.2015

Thành phố căng tròn nỗi nhớ

Em về cuối mùa heo may.

Ngập ngừng qua đường phố lạ

Lạc rồi lối nhỏ ngày xa

Vấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Mỏi gót dõi tìm bến cũ

Đò xưa khuất dấu bên chiều

Lặng lẽ em cầm nỗi nhớ

Gửi theo đám mây quên mùa

Ôm trọn vào hồn bóng phố

Bước nghe vấp dấu chân mình!...

N.H.S