Những hạt mưa rào - Ngân Vịnh

09.09.2019

Tháng tám

Những hạt mưa rào

Làm ướt áo lúa đòng đòng

Vài giọt nước

Mắc trên cành khế

Những hạt mưa rào - Ngân Vịnh

Tháng tám

Lá thầu đâu lặng lẽ

Ngửa bàn tay hứng trời mưa

Phố Hội chùa Cầu gió lùa

Đêm về hun hút gió

Hạt mưa rào ngủ trọ

Gối đầu lên mái ngói âm dương.

N.V