Tương tư và tình yêu – Thơ Anh Tuấn

10.04.2018

Nỗi niềm dấu kín nơi đâu ?

Nghìn năm sau,

triệu năm sau,

vẫn tìm !

Niềm yêu dấu ở trái tim

Dấu trong nỗi nhớ là niềm khát khao.

Tương tư và tình yêu – Thơ Anh Tuấn

Gần thì lửa cháy ào ào

Xa thì nước chảy nao nao cõi lòng.

Không mà có,

có mà không

Tương tư như thể cánh đồng gió bay

Ngửa bàn tay,

nắm bàn tay

Nhận:

Vẫn thiếu !

Cho:

Vẫn đầy:

Tình yêu!

 

A.T