Một nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai Linh

13.10.2017

Đá cứng thế! Mềm lòng ta đến thế!
Những đường cong hoành tráng Ngũ Hành Sơn

Ta xao xuyến như là thưở ẩy
Đêm trăng đầu tiên thấy thiên thần
Trơ như đá sao mà lung linh thế
Cho ta ngơ ngẩn người trần 

Một nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai Linh

Ta khao khát, âm thầm, ước vọng

Muốn sờ vào (đá lại trơ ra)

Cái đẹp cao siêu và thoát tục

Ham muốn như không cùng

 

Ta lạc cõi tâm linh

                           Tĩnh lặng

                                         Siêu phàm

Ta nghiêm lại không giám điều sàm sỡ

Đức phật ngồi ngay đó

Đá thiên nhiên như cõi thiên đàng

 

và một thời xán lại apxara

Vữ nữ múa thời hoàng kim ấy

Ta khao khát sắc vàng lộng lẫy

Nét Chăm điên đảo sóng kinh thành

 

Những đường cong ngồn ngộn trinh nguyên

Mơ mộng và đắm say thầm kín

Hồi hộp, đam mê và xao xuyến

Nét hoang sơ trinh tiết đời thường

 

Nét tâm linh, thiền tịnh chùa chiền

Ta thanh bạch nhân từ, hướng thiện

Không còn nữa tham lam, hãnh tiến

Lan lan thanh tịnh, thư nhàn...

 

Ngũ Hành Sơn

ai thả hồn vào đá

Để hồn ta mê lạc giữa đời

Người tạc tượng đi về đâu ấy nhỉ

Không thấy tên người

                            chỉ có tâm linh

 

M.L