Trước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân Tiếu

03.09.2016

Không thể giấu tin buồn với mẹ

Khi chồng con nằm lại chiến trường

Một gia đình hơn mười liệt sĩ

Chẳng tượng đài nào tả hết nỗi đau.

Trước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân Tiếu

Mẹ không khóc dẫu lòng tan nát

Người nấc khan nuốt nước mắt vào trong

Mẹ khóc khi nước nhà thống nhất

Khăn rằn vắt vai mái tóc phiêu bồng.

 

Đời mẹ trải nhiều cay đắng

Lửa thử vàng suốt mấy mươi năm

Hai cuộc chiến đi qua đời mẹ

Máu, mồ hôi nuôi dạy những anh hùng.

 

Nước mắt chảy trong tim mẹ

Kẻ vô tình chẳng thấy gì đâu

Đất nước thanh bình xin dâng hương mẹ

Trước tượng đài con thấu hết nỗi đau!

 

N.X.T