Tổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu Phàm

02.05.2016

Hoàng Sa với Trường Sa

suốt dặm dài biển cả

hằn dấu vết ông cha

từng bao đời trấn giữ

Tổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu Phàm

Đây Đá Thi, Len Đao

Song Tử Tây, Nam Yết

kia Gạc Ma, Sinh Tồn

lưu trú hồn dân Việt

 

Bạch Long Vỹ - biển Bắc

Phú Quốc - cuối trời Nam

máu ông cha từng đổ

bao đời chống ngoại xâm

 

Nơi mây nước nối liền

làng đảo kề đỉnh sóng

câu dân ca vang vọng

nhịp tim người buông neo.

 

Máu xương vẫn còn ghi

ngàn năm hồn mộ gió

ngàn năm qua giông tố

vững vàng đảo của ta

 

Mỗi hạt cát khơi xa

cũng trở thành máu thịt

những tên đảo, tên người

viết hoa thành Tổ quốc.

 

N.S.P