Thơ Vạn Lộc

15.12.2014
...

Đừng buồn vì hoa sen đẹp

Phải sống trong bùn hôi tanh

Hãy mừng vì trong bùn đất

Cái đẹp đã được sinh thành!

...

Thơ Vạn Lộc

VỀ

Ngại ngùng chi lúc ra đi

Rời xa quán trọ có gì để lo

Kịch đời nay mãn vai trò

Bỏ sân khấu lại, lên đò, về thôi!

 

HOA SEN

Đừng buồn vì hoa sen đẹp

Phải sống trong bùn hôi tanh

Hãy mừng vì trong bùn đất

Cái đẹp đã được sinh thành!

 

NHỐT TRĂNG

Trăng lên qua cừa sổ

Nằm dài trên chiếu hoa

Đóng cửa nhốt trăng lại

Trăng lạnh lùng chui ra...

 

V.L