Vỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

02.12.2016

Em ở đâu
bảng lảng mây chiều
vá khâu miền nhớ
Mặt trời không đốt nổi ngày đông
Gió xô con sóng dềnh lên
Những nhịp cầu nối bao miền sâu thẳm
Đâu đã hết những mái chèo cưỡi sóng gió mù khơi 

Vỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Phía không em phù sa đổ vào đâu

Lời ru mỏng tênh trên thuyền câu phỉnh phờ con cá quẫy

Những sợi tơ trăng dấu lặng đáy sâu

đánh lừa bóng nước và đêm

Ta lặng lẽ tìm giấc mơ lạc giữa phố quên

Câu hỏi bâng quơ trôi về phía lênh đênh …

Ai gánh tháng năm đổ lấp chân cầu

Nước cuốn đi rồi bờ mãi còn say

Mơ hồ lòng sâu cạn

Chợt vỡ một miền quên…

N.H.S