Hành trang - Thanh Quế

03.09.2019

Cái ngày bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi

Phả hơi lạnh như băng của nó

Tôi mỉm cười bảo:"Hãy chờ tôi tí

Tôi còn chuẩn bị hành trang"

Hành trang - Thanh Quế


Tiền bạc, của cải, nhà cửa, quần áo

Những thứ đó không cần gì cho tôi cả

Những tuyển tập Văn, Thơ, Triết học

của những bậc thiên tài

Tôi cũng chẳng mang đi nổi

Trước sự thúc giục của thần chết đứng bên

Tôi chỉ cầm theo một cây bút nhỏ

Để từ thế giới bên kia tôi viết cho những người đang sống

Đó là những gì tôi mang theo vào giây phút cuối đời

Khi bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi.

T.Q