Thơ tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

10.02.2017

Lời tâm tư viết trao nhau
biết đâu kiếp nợ rối nhàu tơ duyên
con thuyền neo đậu trong đêm
mà sao mình cứ cũ mèm đa đoan 
bóng thu nghiêng nước sông Hàn
Với con đò với mênh mang nỗi tình

 Thơ tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dươngcánh cửa nào khép bình minh
để em khắc khoải mong manh đợi chờ
Em đi nhặt cái ơ hờ
làm con thuyền giữa đôi bờ không anh

 

N.N.T.D