Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu Phước

13.05.2018

Bước chân người lâu quá
Biết tìm đâu bây giờ?
Bóng núi nghiêm trầm mặc
Tựa dáng người xa xưa.

Chỗ nào bến năm cũ?
Thuyền khách văn neo chờ
Ngắm trăng tròn núi Thúy
Ngàn năm còn ngẩn ngơ.

Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu Phước

Rêu phong chừng muốn giữ

Bút thần văn tuôn trào

Thơ đề lên vách núi

Gởi người ngàn năm sau.

 

Ơi vần thơ thế cuộc

Nỗi lòng vừa hôm qua

Bên tai tràn tiếng gió

Phải hồn thiêng tìm về?

 

Nơi người xưa đã đến

Để người nay đi tìm

Gởi chút lòng đồng điệu

Ngang trời rộng cánh chim.

 

M.H.P