Mẹ và người lính - Lê Huy Hạnh

08.05.2019

Người lính

Chết

Không nhắm mắt

Khoảng trời xanh

Lần cuối

Anh nhìn

Mẹ và người lính - Lê Huy Hạnh

Khoảng trời xa

Lần cuối

Anh tìm

Dáng mẹ

Hoàng hôn lửa cháy

 

Người lính

Người con cuối cùng không trở lại

Mẹ là trầm hương

Thắp sáng

Mộ anh !

L.H.H