Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An

26.03.2018

Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An

Triển khai Kế hoạch số 565/KH - UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An chào mùng kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2018 - 2020, Ban ổ chức thông báo nội dung tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyển chọn những sáng tác mới phục vụ các ngày lễ lớn năm 2018 – 2020 và cổ vũ động viên nhân dân Nghệ An hăng say lao động, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn

- Các ca khúc viết về quê hương Nghệ An phải đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật.

II. Chủ đề

- Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nỗ lực phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ đổi mới.

- Phản ánh được bản sắc văn hoá của 6 dân tộc anh em đang chung sống trên quê hương Nghệ An.

- Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An.

- Khuyến khích sáng tác những đề tài phỏt triển chất liệu dõn ca về các dân tộc thiểu số Nghệ An, các đề tài mà xã hội quan tâm như: bảo vệ môi trường, mời gọi đầu tư, đoàn kết các dân tộc trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững.

- Khuyến khích các nhạc sỹ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc õm nhạc, ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu dân ca Vớ, Giặm Nghệ Tĩnh.

III. Đối tượng và thể lệ cuộc thi

1. Đối tượng:Các nhạc sỹ chuyên và không chuyên nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài đều có quyền tham gia cuộc thi.

2. Thể lệ cuộc thi

- Mỗi tác giả được gửi  02 tác phẩm tham dự cuộc vận động.

- Tác phẩm tham dựlà ca khúc có đủ phần nhạc và lời. Tác phẩm phải được đánh vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4 (khuyến khớch gửi kốm theo đĩa CD đó thu thanh ca khúc). Tỏc giả không ghi họ, tên, bút danh trong tác phẩm và đĩa CD. Những thông tin cá nhân bao gồm: họ và tên khai sinh, bỳt danh, địa chỉ, số điện thoại ghi ngoài bỡ thư gửi về: Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An - Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An - 74 Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Nghệ An

- Các tác phẩm hợp lệ là những sáng tác chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp bản quyền (nếu Ban Tổ chức phát hiện tác phẩm có vi phạm Luật bản quyền trước khi chấm, thì tác phẩm đó bị loại và thông báo tới Hội nhạc sỹ Việt Nam. Nếu công chúng phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm Luật bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng).

- Những thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng xét thưởng, Ban Thư ký không được dự thi, nhưng có thể gửi bài hưởng ứng, những tác phẩm đạt chất lượng cao sẽ được Hội đồng xột thưởng đề nghị Ban Tổ chức xét tặng thưởng riêng mà không đưa vào cơ cấu giải thưởng.

- Những tác phẩm được giải, Ban Tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ cỏc hoạt động tuyờn truyền dưới mọi hỡnh thức khi thấy phự hợp mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm. Những tác phẩm không đạt giải, Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

- Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An chuẩn y kết quả xét chọn giải của Hội đồng xột thưởng là quyết định cuối cùng của cuộc thi.

IV. CƠ QUANchỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo

1. Cơ quan chỉ đạo:UBND tỉnh Nghệ An

2. Ban Tổ chức: Sở Văn hoá và Thể thao trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập BTC cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An.

3. Hội đồng xột thưởng:Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam mời những nhạc sỹ có uy tín tham gia Hội đồng xột thưởng.

V. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất, trị giá: 40.000.000đ

- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải: 30.000.000đ

- 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 20.000.000đ

- 5 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 10.000.000đ

VI. Thời gian nhận bài, phương pháp chấm và công bố giải thưởng

1. Thời gian nhận bài:Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 30/9/2018.

2. Phương pháp chấm

- Ban Thư ký sẽ loại những tác phẩm gửi đến không đúng quy định của Ban Tổ chức (những tác phẩm này nếu có sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến tác giả)

- Nguyên tắc chấm: bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Hội đồng

- Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên trong Hội đồng (thang điểm, ba rem chấm do Hội đồng quy định)

Hội đồng sẽ chấm 3 vòng:

+ Vòng 1: Chấm các tác phẩm tham gia dự thi, lấy 30 tác phẩm có số điểm cao từ 1 đến 30 vào vòng 02.

+ Vòng 02: lấy 16 tác phẩm có số điểm cao từ 1 đến 16 được vào vòng 03

+ Vòng 03: Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét, chấm điểm sau đó căn cứ vào kết quả điểm để xét giải theo quy định tại Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh

3. Công bố giải thưởng: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An sẽ tổ chức lễ trao giải sau khi có Quyết định của UBND tỉnh chuẩn y kết quả chấm giải của Hội đồng xột thưởng

Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về quê hương Nghệ An mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh; sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Trường Cao đẳng, Đại học Nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật trong cả nước để cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về quê hương Nghệ An thành công tốt đẹp./.