Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học - Nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh

15.03.2018

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học - Nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh

UBND huyện Nam Trà My tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) về cây sâm Ngọc Linh.

1. Mục đích:

Tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh và đưa cây sâm Ngọc Linh đi vào đời sống thông qua các tác phẩm VHNT, báo chí qua đó nâng tầm giá trị của cây sâm Ngọc Linh đến với người dân trong nước và bạn bè, du khách quốc tế. Tạo nguồn cơ sở dữ liệu về hình ảnh, chất lượng nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị là bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trong huyện; quảng bá, xúc tiến việc trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm từ các loại dược liệu và về cây sâm Ngọc Linh, giới thiệu sản phẩm du lịch trong tương lai. Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá đến nhân dân và du khách tìm hiểu rõ hơn về văn hóa và du lịch Nam Trà  My thông qua giới thiệu cây sâm Ngọc Linh.

2. Yêu cầu:

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi về chất lượng và số lượng, có tính nghệ thuật cao. Phải mang tính quần chúng và phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo đối tượng, tầng lớp tham gia, tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Các tổ chức, cá nhân, các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, du khách trong và ngoài nước, cán bộ công chức và nhân dân đều được tham gia cuộc thi; các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia.

Có 3 hình thức tổ chức, đó là thi sáng tác ca khúc, thi ảnh nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh và thi sáng tác văn học về cây sâm Ngọc Linh. Về thi sáng tác ca khúc: phải là ca khúc sáng tác mới, chưa được phổ biến, sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. Tác phẩm dự thi phải có phần lời và phần nhạc (sử dụng phần mềm Encore), phông chữ Times New Roman, gửi kèm theo đĩa CD đã thu âm ca khúc dự.

Về thi ảnh nghệ thuật: thể loại ảnh đơn là tối đa 5 tác phẩm cho mỗi đề tài thuộc từng nội dung; thể loại ảnh bộ, mỗi tác giả dự thi tối đa 2 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh không vượt quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm cần kèm theo chú thích rõ (tên tác phẩm, địa điểm, nhân vật, thời gian chụp, tên tác giả). Ban tổ chức không nhận những tác phẩm đã đoạt giải từ cuộc thi cấp tỉnh trở lên. Không chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh; được phép cắt cúp, nâng sáng, chỉnh màu, xóa rác.

Về sáng tác văn học, các tác phẩm được sáng tác mới, chưa in trong các tập sách và trên các báo, tạp chí trung ương địa phương, chưa tham gia các cuộc thi cùng thể loại. Các tác phẩm phải theo đúng định hướng, chủ đề, đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman.

3. Giải thưởng:

Mỗi hình thức dự thi có cơ cấu 7 giải, cụ thể: 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba  và 3 giải khuyến khích kèm theo giấy chứng nhận, tiền mặt.


4. Thời gian:

Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ tháng 2.2018, kết thúc thời gian nhận tác phẩm dự thi vào ngày 1.7.2018, công bố kết quả, trao giải và tổng kết cuộc thi vào đầu tháng 8.2018.

Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: họ và tên tác giả hoặc đồng tác giả, nhóm tác giả, (tên khai sinh, và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác… theo phiếu tác phẩm đính kèm, bỏ vào bì thư và gửi về: Phòng Văn hóa và thông tin huyện Nam Trà My, thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, điện thoại 0235.3880721, email:kimmietvhtt@gmail.com.

Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi được đăng tải chính thức trên Trang thông tin điện tử: namtramy.quangnam.gov.vn.