Thành lập hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Đà Nẵng lần thứ hai, Năm 2010 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

01.06.2011
Thực hiện Quyết định số 7893/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ hai- năm 2010, Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật đã chỉ đạo các hội chuyên ngành triển khai. Đến nay, việc xét sơ tuyển ở cấp chuyên ngành đã hoàn thành. Có 74 tác phẩm và 03 cá nhân của 9 Hội chuyên ngành được đề nghị xét tặng Giải thưởng qua vòng sơ tuyển.

Thành lập hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Đà Nẵng lần thứ hai, Năm 2010 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở kết quả do các hội chuyên ngành đề nghị xét tặng Giải thưởng, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã tiến hành thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp Hội. Thành viên Hội đồng ngoài Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, chủ tịch Hội đồng xét sơ tuyển của 9 Hội chuyên ngành còn mời thêm các văn nghệ sĩ có uy tín, là lãnh đạo và thành viên Hội đồng nghệ thuật của các Hội chuyên ngành Trung ương gồm:

1-Hội Nghệ sĩ sân khấu:

NSƯT Lê Chức: Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Nhà văn Chu Lai: Ủy viên Thường vụ-Trưởng ban sáng tác Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

2-Hội Nghệ sĩ múa:

NSND Chu Thúy Quỳnh: Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

NSND Ứng Duy Thịnh: Phó Chủ tịch Hội-Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

3-Hội Nhà văn:

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường: Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam.

PGS-TS Hồ Thế Hà: Ủy viên Hội đồng lý luận-phê bình Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Thanh Thảo: Nguyên ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam.

4-Hội Văn nghệ dân gian:

GS-TSKH Tô Ngọc Thanh: Chủ tịch Hội-Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

5-Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật:

NSNA Phạm Văn Tý: Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

NSNA Lê Hồng Linh: Ủy viên Thường vụ-Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

NSNA Đào Tiến Đạt: Ủy viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

6-Hội Điện ảnh:

NSND Bùi Đình Hạc: Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Thước: Hãng phim Tài liệu-Khoa học Trung ương.

7-Hội Âm nhạc:

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

8-Hội Mỹ thuật:

Họa sĩ Trần Khánh Chương: Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu: Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế-Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ trách khu vực miền Trung.

Nhà điêu khắc Nguyễn Hàm: Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

9-Hội Kiến trúc sư:

TS-KTS Ngô Doãn Đức-Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp Hội đang triển khai việc thẩm định và xếp giải các tác phẩm và cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng theo Quy chế do Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành.
 
Vân Như