Hội Mỹ thuật Đà Nẵng đạt nhiều giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013

21.08.2013

Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013 đã khai mạc vào sáng ngày 18/8 tại Trung tâm quản lý di sản Đà Nẵng.

Hội Mỹ thuật Đà Nẵng đạt nhiều giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013

Có 243 tác phẩm của 217 tác giả được chọn triển lãm, 9 tác phẩm được trao giải thưởng và 14 tác phẩm được giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và  nhận tặng phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hội Mỹ thuật Đà Nẵng là đơn vị có nhiều tranh được chọn triển lãm và đạt nhiều giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013 với 65 tác phẩm của 56 tác giả được trưng bày, 4 giải thưởng gồm 1 giải C với tác phẩm Đà Nẵng xưa và nay, sơn dầu của Nguyễn Trọng Dũng và 3 giải Tặng thưởng với tác phẩm Người Việt Nam, khắc gỗ của Nguyễn Tường Vinh, Làm đẹp cho đời, lụa của Hồ Đình Nam Kha, Trống đồng, đá granit của Lê Công Dũng và 3 tác phẩm giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam và  nhận tặng phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam là  Âu thuyền Thọ Quang, khắc gỗ của Trương Nguyễn Nguyên Kha, Lắng nghe đọc báo, sơn dầu của Trần Đức Hùng và Hạnh phúc của mẹ, khắc mêca của Huỳnh Thị Thắng.    

 

Kết quả đạt được tại Triển lãm là sự ghi nhận về nỗ lực nâng cao chuyên môn và năng lực sáng tạo của các họa sĩ Đà Nẵng trong năm qua. Từ kết quả này,  các họa sĩ sẽ tiếp tục phát huy để thúc đẩy mỹ thuật Đà Nẵng phát triển hơn nữa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ thuật của công chúng thành phố.

Các tác phẩm đoạt giải:

Đà Nẵng xưa và nay, sơn dầu của Nguyễn Trọng Dũng

 

 

Người Việt Nam, khắc gỗ của Nguyễn Tường Vinh

 

Làm đẹp cho đời, lụa của Hồ Đình Nam Kha

 

 

Trống đồng, đá granit của Lê Công Dũng

 

 

 

Công Khanh