"Má con đâu?". 

Mấy dì đi chợ ríu ran dừng lại hỏi lũ nhỏ. Nghe chừng họ thích chúng lắm. Đứa phúng phính mặt, đứa bụ bẫm chân, đứa thì giọng nói ngô nghê, trông đáng yêu quá. Đấy là các dì nhận xét. Rồi dì bẹo má, dì nắm chân, dì móc trong túi bịch bắp rang, và liên tiếp hỏi: