Sóng Hàn Giang - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

06.07.2017

Theo nhịp điệu còi tàu vang hối hả

nắng ban mai rạng rỡ nước sông Hàn

vòm cổ thụ ngậm sương đêm óng ả

nghe lòng vui rộn rã tháng ngày đi...

Sóng Hàn Giang - Thơ  Nguyễn Nho Thùy Dương

em mới mẻ khúc vũ miền ánh sáng

chơi vơi lên sóng gió tận mây ngàn

xa khơi cùng muôn lời về biển cả

tình tôi ơi! xanh ngát bến Hàn Giang

 

N.N.T.D