Một đời lặng lẽ - Nguyễn Hoàng Sa

18.03.2013

....

Một đời lục tìm cái “cũ ra cũ rích”

lấm lem dưới bao lớp thời gian

...

Một đời lặng lẽ - Nguyễn Hoàng Sa

Kính dâng hương hồn anh Phụng Lam

 

Lặng lẽ viết

Lặng lẽ đào bới tìm xưa cũ

Đọc “Con cu cày” cười!

chừ rơi nước mắt

Anh lặng lẽ bỏ đi xa

Tin đến bạn bè sửng sốt

 

Một đời lục tìm cái “cũ ra cũ rích”

lấm lem dưới bao lớp thời gian

Anh là nhà khảo cổ ngữ ngôn

phục hồn con chữ

Câu thơ đau đáu tình quê

Bài thơ anh khoe hôm ấy bên lý cà phê Sỏi Đá

ươn ướt màu ca dao

Sao chút gì nghe nghèn nghẹn..

Định mệnh cuộc người

Định mệnh câu thơ

 

Giấu xa xót vào trong

Cầu mong hồn Anh thanh thản

Vịn câu thơ – cười

“Đêm trải chiếu mời trăng”..