Ru con – Thơ Nguyễn Văn Tám

02.01.2018

Đặt con nằm trên giường
Ba thấy giường cao quá
Trải chiếu nền xi măng
Con nằm chơi khỏi ngã
Trên những con đường mòn
Ba đi hoài không hết
Những cánh rừng cách biệt
Ba đâu chịu dừng chân

Ru con – Thơ Nguyễn Văn Tám

Những hoài bão xa gần
Giục lòng ba đến thế
Đốt cháy trái tim trẻ 
Và bao chuyện lỗi lầm

Bây giờ ba bâng khuâng
Nghĩ đến con nhiều quá
Những tháng ngày xa lạ 
Và bao nỗi truân chuyên

Dưới nền đá xi măng
Tha hồ con nghịch phá
Ba không sợ con ngã
Đất thấp là tận cùng!

 

NVT