Tên anh, tên dòng sông – Thơ Nguyễn Văn Tám

08.08.2013
...

Tôi vẫn thấy anh đi lừng lững giữa đời

Giọng sang sảng, chất men người lính

Anh viết rất khỏe và khát khao nhiều lắm

Anh viết thơ như trả nghĩa cho đời

...

Tên anh, tên dòng sông – Thơ Nguyễn Văn Tám

 

                       Nén hương cho nhà thơ Thu Bồn

 

 

Miền Trung mình trời cao và xanh lắm

Anh đang mải mê tận những đâu ?

 

Tên anh - tên dòng sông           

Dòng sông chảy qua bao vùng đất

Chảy qua chiến tranh, chảy qua sống và chết

Nghĩ cho cùng : Chết là để cho người khác sống mà thôi!

 

Tôi vẫn thấy anh đi lừng lững giữa đời

Giọng sang sảng, chất men người lính

Anh viết rất khỏe và khát khao nhiều lắm

Anh viết thơ như trả nghĩa cho đời

 

Trên giường bệnh anh viết những con chữ cuối cùng

Những con chữ, rời rạc, rơi dần …

Như người lính bị thương không rời tay súng

Những dòng thơ gửi lại cho đời

 

Một mình anh muốn kéo lại những chiều

Gượng chịu đựng, phảng phất nhiều cay đắng

Anh đang ngủ? không ân hận, bon chen, toan tính

Oan nghiệt thay, cuộc sống đôi khi quên đi sự công bằng !

 

Ngoài trời, gió tiễn anh lần cuối cùng

Ngoài trời, những  những đám mây màu cánh vạc (*)

Anh đi, như một sự giải thoát

 

Sông Thu của mình còn mãi phải không anh !?

 

                                                  18/06/2003

 

* Tiểu thuyết “ Những đám mây màu cánh vạc ” của Thu Bồn