NSNA Thân Nguyên giành Huy chương Đồng FIAP tại cuộc thi ảnh quốc tế F2 Sociedad Fotografica - Argentina 2012

08.05.2012
Cuộc thi ảnh quốc tế F2 Sociedad Fotografica - Argentina 2012 với nội dung tự do cho ảnh màu, đen trắng và Du lịch lữ hành, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2012/024), PSA và FAF (Liên đoàn nhiếp ảnh Argentina) phát động từ ngày 01/01 đến 10/4/2012 đã nhận được sự tham gia của các nhà nhiếp ảnh từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

NSNA Thân Nguyên giành Huy chương Đồng FIAP tại cuộc thi ảnh quốc tế F2 Sociedad Fotografica - Argentina 2012

 Trong bốn ngày từ 17/04/2012 đến 21/04/2012 vừa qua, Ban Giám khảo đã chấm để chọn các tác phẩm trưng bày triển lãm, đồng thời chọn ra các tác phẩm xuất sắc trong các thể loại để trao giải

Trong các thể loại trên của cuộc thi, Việt Nam có 07 NSNA được trao giải thưởng cùng nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh có ảnh được chọn trưng bày triển lãm.

NSNA Thân Nguyên, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giành Huy chương Đồng FIAP với tác phẩm "Từ bi” trong thể loại tự do cho ảnh màu và nhận bằng Danh dự F2 .

Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng sẽ được tiến hành vào đầu tháng 07/2012 tại Buenos Aires - Argentina.

Việt Thái