Tham gia Liên hoan Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XIX - 2014

13.08.2014

Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học-Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Liên hoan Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XIX tại Bảo tàng Kon Tum từ ngày 17/8 đến 26/8/2014.

Tham gia Liên hoan Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XIX - 2014

Liên hoan hội tụ họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên Hội Mỹ thuật các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum.

 

Mỹ thuật Đà Nẵng tham gia Liên hoan với 41 tác phẩm của 40 tác giả, trong đó có 14 tác phẩm của 13 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 27 tác phẩm của 27 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng với chất liệu sơn dầu, sơn mài, đá, khắc gỗ, in mêca, tổng hợp. Các tác phẩm tập trung về vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống của cư dân Nam miền Trung và Tây Nguyên, về biển đảo...được sáng tác từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014.

 

32 họa sĩ do họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng làm Trưởng đoàn sẽ vào dự và tham gia các hoạt động diễn ra tại Liên hoan Mỹ thuật lần thứ XIX ở Kon Tum. Đây là lần đầu tiên, Mỹ thuật Đà Nẵng tham gia Liên hoan với số lượng tác phẩm và số họa sĩ đến dự đông nhất.

 

 

Đặng Ân