Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng quí III/2012

09.10.2012
Sáng ngày 09/10/2012, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đánh giá tình hình hoạt động quí III và triển khai công tác quí IV/2012. Hội nghị nhất trí đánh giá trong quí III/2012 các hoạt động tiếp tục khởi sắc với nhiều chương trình hoạt động lớn được thực hiện như tổ chức đợt công tác của đoàn văn nghệ sĩ thành phố tại huyện Hòa Vang hưởng ứng triển khai chủ trương “Xây dựng nông thôn mới Hòa Vang” của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, tham gia tổ chức Hội nghị Nhà văn ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Đà Nẵng, tổ chức Trại sáng tác tổng hợp 2012 tại Nhà sáng tác Đại Lải, tham gia Liên hoan mỹ thuật, nhiếp ảnh lần thứ XVII - 2012 các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, tiếp tục đầu tư sáng tác, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ có chất lượng, tạo hiệu quả xã hội tốt.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng quí III/2012

Ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất đề ra chương trình công tác qúi IV/ 2012 là tập trung triển khai kế hoạch tiếp tục chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học- Nghệ thuật thành phố gồm:

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Sở VH-TT-DL về hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố, đưa văn học nghệ thuật đến với công chúng.

-Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động sáng tác và phổ biến tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            -Tổ chức thực tế sáng tác "Theo chân Bác Hồ” tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.    

            -Chỉ đạo các hội chuyên ngành đề cử tác phẩm có chất lượng tham gia xét giải thưởng năm 2012 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố và bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc đề nghị Thành phố và Liên hiệp Hội khen thưởng năm 2012.  

-Nâng cao chất lượng tạp chí Non Nước,  Bản tin,  Website; phối   hợp   với   Đài   Truyền  hình địa phương, Trung ương, báo chí giới thiệu các hoạt động, tác giả-tác phẩm văn học nghệ thuật.

-Tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước, tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng và nâng  cao  hiệu  quả hoạt động văn học nghệ thuật.

-Chỉ đạo các Hội chuyên ngành xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 và tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ.

-Chuẩn bị tổng kết hoạt động và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2012 của Liên hiệp Hội và Tặng thưởng của các Hội chuyên ngành.

 

Sau hội nghị này, các Hội chuyên ngành sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác theo các nội dung đã được nhất trí tại hội nghị để góp phần vào kết quả hoạt động văn học nghệ thuật thành phố năm 2012.

 

 

Văn Như