Nhà thơ già – Thơ Thanh Quế

17.09.2018

Những người viết
Thường ngồi bên bàn
Sáng tác
Nhà thơ già
Nằm ngửa trên giường
Nhắm mắt
Nghĩ được một câu thơ

Nhà thơ già – Thơ Thanh Quế

Bật dậy

Kê sổ tay lên đùi

Viết

Lại nằm xuống

Nghĩ thêm

Câu tiếp…

 

Xong cả bài thơ

Lão nằm lẩm nhẩm đọc

Rồi nhắm mắt

Ngủ lơ mơ…

 

T.Q